A Pro Archaeologia Hungariae Alapítvány 40 év alatti, PhD-fokozattal rendelkező fiatal régészek számára Kovrig Ilona-díjat alapított. Ezt a Kuratórium – egyhangú döntéssel – első ízben Samu Leventének ítélte oda. A járványhelyzetre való tekintettel a díjat 2021. november 2-án szűk körben adták át, az ünnepélyes keretek közötti hivatalos átadására egy későbbi időpontban kerül majd sor.

Samu Levente jelenleg az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének munkatársa, a HistoGenes ERC Synergy Grant keretében a kora középkori Kárpát-medencei közösségek történeti genetikai vizsgálatát végző nemzetközi kutatócsoport tagja. Egyetemi évei alatt a Freiburg-i Albrecht-Ludwigs-Universität-en a kora középkori régészeti anyag etnikus meghatározásával foglalkozó módszertani irodalmát tanulmányozta, majd az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetében a Monumenta Avarorum Archaeologica című sorozat köteteinek összeállításán és szerkesztésén dolgozott. Az ELTE BTK Régészettudományi Intézete és az Albert-Ludwigs-Universität Freiburg között létrejött szerződés keretében mindkét egyetemen folytatott doktori tanulmányait 2020-ban zárta le. Disszertációjának címe: Die mediterranen Kontakte des Karpatenbeckens in der Früh- und Mittelawarenzeit im Licht der Männerkleidung: Gürtelschnallen und Gürtelgarnituren, melyben a kora középkori Kárpát-medence mediterrán kapcsolatait elemezte az avarkori övdíszek alapján. A magyarországi posztdoktor régész kutatók között kiemelkedik módszertani tájékozottságával, nemzetközi szakmai látókörével, anyagismeretével és szakmai elkötelezettségével. A nagy és gyakran kevéssé látványos leletanyagok feldolgozása iránti eltökéltsége példaértékű a napjaink más típusú munkákat előnyben részesítő magyarországi régészeti kutatásában.

A díjhoz örömmel gratulálunk és további jó munkát kívánunk!