Kulcsár Gabriella, intézetünk igazgatója a Heidelbergi Egyetem (Ruprecht-Karls-Universität) Ős- és Koratörténeti,  Elő-Ázsia Régészeti Tanszékén tartott online előadást 2021. október 26-án Joseph Maran professzor meghívására. Az előadás témája a Kr. e. 3. évezred folyamán, a késő rézkor és a kora bronzkor váltásának idején a Kárpát-medencében végbement változások és népességmozgások voltak.

Az előadásban a Kárpát-medencében ebben az időszakban megjelenő új, részben sztyeppei eredetű közösségeket  (Jamnaja-kultúra, harang alakú edények kultúrája) mutatta be a legfrissebb stabilizotóp és archeogenetikai adatok fényében, továbbá a fémművesség korai emlékeinek kutatását foglalta össze a Balkán-félsziget és Kelet-Közép-Európa régióiban. A kapcsolatrendszerek átalakulása mellett az előadásban nagy hangsúlyt kaptak az életmódbeli változásokat érintő legújabb kutatások eredményei is, így a ló háziasításának kérdésköre, amelyek szintén meghatározóak ebben az időszakban.

2021 10 29 gabi kep1 jpg