Balatonszentgyörgy-Faluvégi dűlő 2. lelőhelyen, a 76-os főút nyomvonalán megelőző feltárás során került elő egy késő rézkori temető (Rippl-Rónai Múzeum ásatása, ásatásvezető: Molnár István). A 78 síros, ún. birituális temető (hamvasztásos és csontvázas rítussal eltemetett halottak) sírjait a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum régészei tárták fel 2017-ben.

A régészek az útépítést megelőzően végezhettek feltárást, a kijelölt területen a dózert követhették. A munkagép a mai felszínhez már nagyon közel eső sírok anyagát erősen rongálta.

A döntő részben sérült sírokat nagyon gondosan dokumentálták, a helyszínen készült ásatási rajzok, fotók, az objektumok leírása, leletjegyzékek, majd a későbbi leletanyag mosása és restaurálása a múzeum munkatársainak köszönhetőek.szovegkozti kep bondar kisebb jav 2021 07 19

Az egyetlen, gép által nem szétdúlt, jó állapotban maradt kettős sír csontváza jól keltezhető leletekkel maradt ránk. A kerámia anyag – régészeti terminológia szerint – a késő rézkori badeni kultúrába tartozik, amely a Kr. e. 3500–3000/2800 közötti évszázadokban a Kárpát-medencében is megtelepedett. A temetkezésekre a sokszínűség jellemző, amely tükrözi az egykori népesség sokszínű hiedelemvilágát és szokásait. Ez az a korszak, amikor a legtöbb, máig létező innováció megszületik, ezek közül a legjelentősebb a kerék és a kocsi.

A temetőben az edényeken kívül orsógombok, különböző pattintott kőeszközök, kagylóból szeletelt gyöngyök és átfúrt csigákból készített nyakláncok voltak a halottak sírjában.

A temetőt az NKFI K-128413 program keretében az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos főmunkatársa, Bondár Mária, és a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum őskoros régésze, Somogyi Krisztina dolgozza fel. Az embertani anyagot Rácz Piroska antropológus határozta meg (ELKH BTK RI).

A temetőről írott katalógus kézirata 2021. augusztus végére készül el a régészeti és antropológiai adatokkal.

A kutatási program keretében a temetőben előkerült emberi maradványok radiokarbonos kormeghatározására, stabil szén, nitrogén és stroncium izotóp elemzésekre valamint archeogenetikai vizsgálatokra is sor kerül. Ezek a vizsgálatok nemrégiben kezdődhettek el, az eredményeket különböző folyóiratokban és a projektet záró tanulmánykötetben publikáljuk.

A kötethez a számítógépes grafikát Ambrus Edit grafikus készíti, a hírben szereplő rajzos megjelenítés is az ő munkája.