Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Torma István, Intézetünk nyugalmazott tudományos főmunkatársa, a Topográfiai Osztály és Adattár vezetője, az Ásatási Bizottság egykori elnöke, 2018. május 14-én, életének 78. évében elhunyt.
Torma IstvanTorma István a magyarországi régészeti kutatások meghatározó személyisége volt. A régészet iránti elhivatottsága, soha nem szűnő érdeklődése, a magyar föld és régészeti lelőhelyeinek sokoldalú ismerete, tudományos elkötelezettsége, konok kitartása és szakmai alázata példamutató a kortársak és a következő nemzedék számára egyaránt. Neve és tevékenysége összeforrott a magyarországi régészet egyik legnagyobb vállalkozásával, melynek eredményeit a Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat őrzi.

Bár az elmúlt években már visszavonultan élt, legközelebbi munkatársaival folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Jókedvű, igényes és felelősségteljes személyére haláláig számíthattunk. Kedves emlékét szeretettel megőrizzük.

Torma István temetése 2018. június 8-án, pénteken 11 órakor lesz az Óbuda-Szalézi urnatemető ravatalozójában (1032 Budapest, Bécsi út 175.)

A gyászjelentés itt található.

Nyugodjék békében!