at the gates csoportA pécsi Janus Pannonius Múzeum és az MTA BTK Régészeti Intézete nemzetközi konferenciát rendezett 2017. február 23–24-én Pécsett, "At the Gates of the Balkans – Prehistoric communities of the Baranya/Baranja region and the adjacent areas" címmel. A szakmai program két napján horvát, szerb és magyar kutatók mutatták be a baranyai, tágabb értelemben a délkelet-dunántúli és a szlavóniai régiók ősrégészeti kutatásának elsősorban az elmúlt évek nagy felületen folytatott feltárásain alapuló új eredményeit, huszonöt előadás keretei között. A résztvevők a legkorábbi földművelők és a vaskor végső szakasza közötti hat évezred anyagi kultúráját, történetét, társadalmi viszonyait vitatták meg. Különösen hasznos fórumnak bizonyult a rendezvény a szomszédos országok gyakran egymástól elszigetelten folytatott, azonban mind földrajzi, mind kulturális szempontból szorosan összefüggő kutatásainak összehangolása szempontjából.

(Fotó: Füzi István, JPM)

at the gates logo

 

A konferencia absztrakt kötete ITT tölthető le.