A Seconda Università di Napoli Marcello Rotili és Carlo Ebanista szervezésével 2006-ban indított el egy konferenciasorozatot, amelynek fő célkitűzése, hogy rendszeres fórumot teremtsen a késő ókori és kora középkori Itália és a tágabb Mediterráneum történeti és régészeti kutatásának specialistái számára. A "Giornata sulla tarda antichità e il medioevo" c. sorozat a 6. kötetnél jár, és újabb két kötet van előkészületben.

A fő tematikához tartozó előadások között rendszeresen elhangzanak közép-európai kitekintésű és itteni érdeklődést keltő előadások is, az egyes konferenciák előadásainak jelentős része a magyarországi kutatás szempontjából is fontos kérdéseket taglal. Az idei évben az "Oriente e Occidente fra tarda antichità e medioevo: popoli e culture dalle steppe al Mediterraneo" című összejövetelnek  a sztyeppei és a mediterrán világ találkozási pontjait vizsgáló szekciója társzervezésére a szervezőpáros az MTA BTK Régészeti Intézet kutató professzor emeritusát, Bálint Csanád akadémikust kérte fel. Ő "Deux mondes: les steppes et le monde méditerranéen dans le Haut Moyen âge" címmel, míg Bollók Ádám, az MTA BTK Régészeti Intézet tudományos munkatársa "Amulets, Christians and Christianity among the Late Antique and Early Medieval Steppe Peoples" címmel tartott előadást.