2015. november 4–8. közt a vajdasági Rumában került sor az Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum konferenciasorozat 27. rendezvényére, „GrenzÜbergänge“ címmel, a lipcsei Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas rendezésében, az Universität Wien valamint az osztrák, cseh és szlovák tudományos akadémia társszervezésében. A konferencia idei tematikáját tágabb térségünk kulturális és kronológiai határvidékeit jelző olyan hívószavak, mint „késő római”, „kora keresztény” és „kora bizánci” köré építették.


Intézményünket a rendezvényen az Ókori és népvándorlás kori régészeti témacsoport és a „Hatalom és kultúra a korai középkorban a Kárpát-medencében” OTKA projekt tagjai képviselték. Vida Tivadar a Róma és a Barbaricum kapcsolatrendszerét elemző szekcióban Byzantinische Randkulturen in der Frühgeschichtsforschung címmel tartott előadását. A kora kereszténység kérdéseit vizsgáló előadások között szerepelt Bollók Ádám The „phylactery of the Cross“ and early medieval mortuary practices in the eastern Mediterranean and on its northern fringes című előadásával. Az antik struktúrák népvándorlás kori átalakulásairól szóló szekció keretében Masek Zsófia Spätantike Siedlungskeramik aus der Ungarischen Tiefebene und ihre frühmittelalterliche Transformation címmel, míg Bizánc peremvidékének kutatásáról Szőke Béla Miklós Spätantik – byzantinische Einflüsse und/oder Traditionen im Fundgut des Karpatenbeckens während des 8. Jahrhunderts? címmel tartott előadást.
A konferencia négy napja alatt a résztvevők megtekintették Novi Sad (Újvidék) múzeumának állandó kiállítását, a Sremska Mitrovica-i múzeum állandó kiállítását, kőtárát, és az antik Sirmium (ma: Sremska Mitrovica) feltárt maradványait, valamint Ruma városi múzeumát.

 

A részletes program itt elérhető.