szekvenator04A napokban telepítették a Régészeti Intézet Archeogenetikai Laboratóriumába azt a nagyértékű műszert, amelyet az MTA 2014. évi Kiemelkedő kutatási infrastruktúra beszerzése pályázaton sikerült elnyerni a Kutatóközpont és a Régészeti Intézet pályázatával. Az Illumina cég MiSeq típusú szekvenátora az új generációs szekvenálók első vonalába tartozik. A készülék minden apró részletre kiterjedő beüzemelését, a próbafuttatást és a laboratóriumi személyzet részére tartott kétnapos tréninget követően lehetőség nyílik az archaikus emberi DNS-állomány az eddig használt technológiáknál magasabb szintű, nagyobb felbontású értékelésére, új lendületet adva a Régészeti Intézetben folyó archeogenetikai kutatásoknak. A műszer alkalmas arra, hogy ember anyai ági genetikai örökségét hordozó ún. mitokondriális DNS-állomány teljes genetikai kódját egy vizsgálattal olvassuk le. A beszerzett infrastruktúra jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a Régészeti Intézet régész és genetikus munkatársai bekapcsolódhassanak az élvonalbeli nemzetközi kutatásokba.